Wijziging oud papieractie Muziekver. O.L.T.O. Loenen

Om verkeerstechnische redenen wordt het oud papier aan de wegen Droefakkers en Groenendaalseweg vanaf januari 2016 opgehaald door de medewerkers van ploeg 4, dus de vierde zaterdag van de maand.

Dit betekent voor deze maand 23 januari a.s.

Voortaan wordt het oude papier daar opgehaald met een aanhangwagen in plaats van een vrachtwagencombinatie.

De aanwonenden worden verzocht hiervan goede nota te nemen.

Meer informatie kan, indien gewenst, worden verkregen bij de oud papiercoördinator Ap Gorsseling tel. 055-5051022.